ACCEPT – et lille ord med gigantisk betydning

ACCEPT – et lille ord med gigantisk betydning

Et begreb, der er let at forstå, men langt sværere at efterleve.

Det er min erfaring med accept.

Prøv for et øjeblik at overveje, i hvilke situationer du har set dig nødsaget til at acceptere forhold, som du virkelig har haft stor modstand på. Forhold dig til, på hvilke områder du endnu mangler at acceptere situationen?

Hvad dukker op?

Det kan være:

 • Kronisk sygdom
 • Mistrivsel hos børnene
 • Alvorlig sygdom i familien
 • Senfølger af sygdom
 • Stress, angst og depression
 • Ensomhed
 • Uhensigtsmæssige livsvalg
 • Økonomiske utryghed
 • Manglende trivsel på jobbet
 • Utryghed som følge af Corona
 • Her kan du tilføje din udfordring…

Det er så let at råde andre til at acceptere de forhold, der er svære, men hvordan går det egentlig for os selv, når vi er udfordret. Jeg må sige, at accept for mig er noget af de sværeste, jeg har skulle lære, og jeg har ellers haft rigelig med træning: piskesmæld, stress og angst, kræft og demens hos forældre samt økonomisk usikkerhed i årevis pga investering.

Personligt har jeg oplevet, at der faktisk går lang tid, inden jeg opdager, at jeg endnu ikke har acceptere de forhold, som udfordrer mig. I lang tid, her taler vi måneder og næsten år, kan jeg gå og bokse med min udfordring. Prøver på alle mulige måder at handle for at få den til at gå væk. Men netop her går jeg galt i byen. Jeg kæmper mod situationen og vil ikke have, det skal være sådan. Og det er jo det præcis modsatte af accept. Jeg anvender mine kræfter til ingen verdens nytte.

Da min mor fik demens, kan jeg huske, at jeg i første omgang brugte mine kræfter på at få eksperterne i tale. De måtte gøre noget. Dernæst var opgaven, at jeg skulle hjælpe min far, som var kræftsyg, så han ikke blev ovebelastet af min mors sygdom. Det var jo en udmærket tanke, men det fungerede ikke for mig. Jeg brugte alt for mange kræfter, kræfter som jeg ikke havde. For, som jeg efterfølgende indså, handlede jeg uden selv at have fundet roen i og accepten af situationen.

Jeg havde brug for at se situationen, som den virkelig var og ville udvikle sig. I stedet kæmpede jeg. På grund af min manglende accept af situationen, havde jeg en konstant udefinerbar uro, som drænede mig for kræfter. Ubevidst ville jeg ikke være med smerten, så jeg undgik at forholde mig til den følelsesmæssigt. Hvis du havde spurgt mig på det tidspunkt, ville jeg have benægtet det. Jeg troede, jeg forholdte mig 100% til situationen. Men det var udelukkende på det rationelle og intellektuelle plan.

Accept – vigtigste forudsætning for varig ændring

Min professionel og personlig erfaring har vist mig, at hvis vi virkelig vil opnå varig fred på indersiden, så kræver det accept af det uacceptable.

Vi nupper den lige igen…..

Min professionel og personlig erfaring har vist mig, at hvis vi virkelig vil opnå varig fred på indersiden, så kræver det accept af det uacceptable.

….og det er jo netop det, der er hele humlen. Vi kan lige som ikke rumme præmissen. Vi vil ikke rumme præmissen. Det er alt for smerteligt og har alt for store konsekvenser. Vi vil ikke være med dette livsvilkår.

Og så kommer vi ikke videre. Du vil, som jeg, opleve, at dine kræfter er spildte. Du bliver udmattet, og uroen slipper ikke sit tag i dig.

Der er ingen vej uden om. Du bliver nødt til at forholde dig situationen, som den er. Ikke som du håber den vil være. Det gør ondt. Det er sorgfyldt og betyder, at der nok er noget, du ikke ønsker men at nødsaget til at give slip. Forhold dig til det. Anerkend det og tillad dig at være ked af det, du mister.

Mange tror fejlagtigt, at de ved accept billiger uacceptable forhold eller adfærd. Det er ikke korrekt. Det betyder at se tingene, som de er, for dernæst at kunne handle på det, du ser. I forhold til min demente mor kunne jeg nu fokusere på nærværende øjeblikke med hende. Jeg havde ikke travlt i tankerne med at komme væk fra smerten og handle, men i stedet havde jeg ro til at være med det svære.

Hvis din chef har uhensigtsmæssig adfærd, betyder accept af denne fra din side ikke, at du giver op over for eller kapitulerer ved accept. I stedet ser du nøgtern på situationen, og indser, at det er et vilkår for dig på jobbet. Herefter kan du bedre se klart, om du er nødt til at træffe nye valg på grund af denne situation.

Jeg har opstillet en trinvis guide til, hvordan du kan arbejde med et område i dit liv, som dræner dig, og hvor du mangler at rumme et vilkår, der ikke kan ændres.

Trinvis guide til accept

 

1. Se tingene, som de er. Hvad er problemet? Hvad er du bange for? Hvilke konsekvenser frygter du? Hvad er svært for dig i sitautionen?

 2.Forhold dig til dine svære følelser.Mærk de følelser, som kommer i spil og som du måske har undgået at komme i kontakt med. Det er helt nødvendigt, at du ikke flygter fra følelserne, men blidt rummer, at du er ked af, at livet viser sig fra denne side, at netop dette skulle overgå dig, at du vil miste drømmen om…. At der er svært at se hvordan fremtiden bliver….

3. Vær blid og omsorgsfuld overfor dig selv.

Vis forståelse overfor dig selv. Vær rummelig og anerkendende og negliger ikke, hvordan du har det. Vær med det og behandle dig sel, som du ville behandle et barn i samme situation. Følelserne kan overvælde dig, men deres intensitet mindskes i styrke over tid, når bare du ikke ignorerer eller undertrykker dem.

4. Handlinger, der understøtter accepten

Find ud af, hvad du virkelig har brug for i den situation både på yde- og indersiden? Hvad vil nære din krop og psyke, hvilke tiltag har du tøvet med at gøre, hvem skal inddrages,

Handlinger, du har haft modstand på, vil ofte blive lettere at udføre, fordi du ikke længere har modstand på dem og samtidig er uroen mindsket. Du tør se tingene skarpere, og netop det giver grobund for øget kreativitet og forholden sig til, hvad der er nødvendigt.

En af de handlinger, jeg oplever, giver et godt afsæt til at acceptere din situation, er at dele dine udfordringer, svære følelser og sårbarhed med andre. Vi kan være bange for, at tingene på den måde bliver virkelige, men det er jo netop det, der er nødvendig for at forholde sig nøgtern til dem. Så lad en af handlinger være åbenhed om dit indre følelsesliv. Det bringer dig hurtigere frem mod accept, selv om du måske skal tage tilløb til at åbne op.

Jeg håber du er blevet inspireret. Mens jeg skrev dette, er jeg da kommet i tanke om endnu et område i mit liv, jeg også selv kan arbejde med – Er det ikke herligt at være menneske. Der er mulighed for konstant udvikling.

 

Nyd det smukke forår

Varme hilsner fra Dorthe

Hvem er jeg?

Jeg har gennemført mere end 5.000 samtaler, og er uddannet Integrative Coach Professional ved The Ford Institute for Integrative coaching (FIIC), Debbie Ford USA (2007-2009). Derudover er jeg certificeret coach fra Manning Inspire (2004) samt stresscoach ved Bjarne Toftegård (2006) og NLP practitioner (2004).

Tidligere indlæg

Køb bogen: "Ramt af stress"

Referencer

Fra mig til dig - helt gratis

Tilmeld dig mit nyhedsbrev

Modtag gratis redskaber, tips og gode råd til håndtering af din stress. 

+ 1 kapitel af bogen “Ramt af Stress” – en guide til stressramte.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her, som udelukkende inspirerer dig til bedre trivsel.

Du kan altid afmelde dig igen