Bliv Stressmentor

Lær at tackle stress i organisationen

 – med afsæt i akademifaget Stress i organisationen – forebyggelse og håndtering

Stress er en udfordring i mange organisationer. Det går ud over arbejdsmiljø, effektivitet og produktivitet. Som Stressmentor får du viden og værktøjer, der reducerer stress og fremmer trivsel.

Stressmentoruddannelsen kvalificerer dig til at nedbringe stress, udvikle organisationer og skabe arbejdsglæde, motivation og trivsel.Du lærer at forstå stress, at identificere stresssymptomer blandt medarbejdere og kollegaer samt iværksætte styrkebasserede mestrings-strategier og initiativer, som mindsker stresspåvirkninger både på individuelt og organisatorisk niveau.

På fire dage lærer du at:

 • Agere og kommunikere om stress
 • Identificere stresssymptomer
 • Mestre styrkebasserede metoder, der mindsker stress-påvirkninger
 • Vurdere/måle organisationens belastningsniveau og iværksætte en målrettet indsats
 • Forstå lederens rolle som medspiller i en succesfuld tilbagevenden på jobbet
 • Facilitere en signifikant hurtigere tilbagevenden på jobbet efter stressnedbrud med fokus på menneskelig og økonomisk bundlinje

Forebyg og håndter stress ved hjælp af viden, forståelse, kommunikation og værktøjer 

Gennem Stressmentor uddannelsen får du kompetencer både på individ og organisatorisk niveau. Som Stressmentor arbejder du med effektive metoder, der er testet og dokumenteret og som sikrer, at dine kompetencer både kvalitativt og etisk er forsvarlige. Som Stressmentor får du redskaber til, at binde stressforebyggelsen sammen på alle niveauer i organisationen.

Undervisning for mennesker, der arbejder med mennesker 

Som Stressmentor får du stort udbytte af forløbet, hvis du arbejder med mennesker, enten som leder, coach, HR-ansat eller arbejdsmiljørepræsentant. Du lærer at sætte rammen for en fælles kommunikation samt får mere end 20 værktøjer, der giver dig handlekraft og gør en markant forskel for alle i organisationen. Det er dokumenteret, at medinddragelse af arbejdspladsen sikrer en hurtigere og mere succesrig tilbagevenden for både stressramte og virksomheden.

Vægtningen i undervisningen er en vekselvirkning mellem individuelle redskaber og organisatoriske virkemidler. De individuelle redskaber giver en dybere forståelse af stress, som er brugbart for dig personligt samt i håndteringen af stressede ansatte, også selv om du ikke agerer som behandler.

Eksamination 

Uddannelsen udbydes i et samarbejde med Erhvervsakademi Dania. Uddannelsen tager afsæt i akademifaget ”Stress i organisationen – forebyggelse og håndtering, som er et valgfrit fag på Akademiuddannelsen i Ledelse. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig opgave samt en mundtlig eksaminering. Ved bestået eksamen opnås 5 ECTS-point.

Uddannelses form og indhold:

Modul 1: 2 dage

 • Stress i tal
 • Fakta om stress
 • Stressens påvirkning af fysikken, psyken og adfærden
 • Typiske stressårsager og effektiv metode til at anskueliggøre belastninger
 • Redskaber til at forstå stressen og hvorfra den opstår
 • Mestring i at afhjælpe stress ved at anvende og formidle metode og teori med afsæt i positiv psykologi
 • Dig som StressMentor og dit personlige stress niveau

Modul 2: 2 dage

 • Italesættelse af stress i organisationen
 • Stress på jobbet – mulige stress årsager
 • Organisatoriske metoder til at sænke stressniveauet
 • Lederens rolle før, under og efter en sygemelding
 • ”hands-on” redskaber, der omsætter teori til praksis
 • Tilbage på jobbet – dos & don´ts

Pris og Praktik

Undervisningen foregår kl. 9.00-16.00 i Silkeborg

Eksamineret Stressmentor:   Pris: 10.995 (momsfri)  inkl. Sandwich, drikkevarer og manual

Tillægs modul – Bliv certificeret stresscoach

Ønsker du at stille skarp på, hvordan du kan sammensætte de mange redskaber til et individuelt forløb for stressramte, er modul 3 skræddersyet til dig.
Du lærer:

Modul 3: 1 dag

 
 • Viden om den trinvise opbygning af individuelle forløb
 • ”Hands-on” manual til stresscoaching forløb
 • Indsigt i faldgrupper som stresscoach
 • Mundtlig certificering

Certificeret stresscoach

Som uddannet Stressmentor har du mulighed for at blive certificeret stresscoach. Det kræver, at du har bestået Stressmentor uddannelsen. Dertil kommer, at du i forvejen er uddannet coach, terapeut eller lignende. Du kan også tage modul 3 uden at gennemføre certificeringen, og i stedet modtage et uddannelsesbevis.

Tillægspris

Certificering Stresscoach: Pris: Modul 3: kr. 2.500,- ekskl. moms

Tidsplan for modulerne

Modul

Dato

Tidspunkt

Modul 1 - Hold J

22. - 23. april 2020

Kl. 9-16.00

Modul 2 - Hold J

13. - 14. maj 2020

Kl. 9-16.00

Modul 3 - Hold J - Valgfrit

18. juni 2020 

Kl. 9-16.00

Modul 1 - Hold K

23. - 24. september 2020

Kl. 9-16.00

Modul 3 - Hold K

21. - 22. oktober 2020

Kl. 9-16.00

Modul 3 - Hold K - Valgfrit

26. november 2020

Kl. 9-16.00

Tilmelding sker her

Referencer

Fra mig til dig - helt gratis

Tilmeld dig mit nyhedsbrev

Modtag gratis redskaber, tips og gode råd til håndtering af din stress. 

+ 1 kapitel af bogen “Ramt af Stress” – en guide til stressramte.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her, som udelukkende inspirerer dig til bedre trivsel.

Du kan altid afmelde dig igen